Vào buổi s áng tháng Năm 22, sau khi bị cô lập hàng bảy ngày, nhóm người thứ hai đã hoàn thành nhiệm vụ không bị nhiễm trùng và các thành viên 107 trở về an toàn. Hồng chaoyang, Thư ký của Hội đồng đảng Nguyên Giáp Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, và tất cả những nhóm đứng đầu của đảng và chính phủ ở Hán Thành hoan nghênh Thiên thần chiến tranh và bệnh dịch về nhà! Thư ký Hồng Hỗn Dương đại diện cho bệnh viện bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng với đợt tuyển sinh axit nucleic ở Thượng Hải để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và quay lại một cách thắng lợi! The {0 1}

bệnh viện đã gần như gửi đến Thượng Hải hai nhóm lấy mẫu hạt nhân của đội lấy mẫu thử axit. Sợ chuyến đi dài vượt qua nhiều khó khăn, tất cả họ đều về nhà an to àn trong ngày hôm nay! Đội thành viên giải thích hoàn hảo tinh thần chuyên môn của nhân viên y khoa để cứu người chết và chữa lành người bị thương và yêu người vô biên, và hoàn to àn phản ánh mục đích của bệnh viện nhân dân cho người dân. Từ các thành viên của đội, chúng ta có thể thấy truyền thống huy hoàng và phong cách thượng lưu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang luôn có thể đứng lên và hoàn thành thành thành thành thành công việc ngay lúc mà Đảng và quốc gia cần nó! Thư ký Hong nói rằng kể từ khi trợ giúp Cung Cung, hầu hết các đội y tế được gửi đến bởi bệnh viện đã được thành lập bởi những người trẻ, cho thấy thế hệ trẻ này đáng tin cậy và có thể chịu được thử thách. Nhờ họ, chúng ta có thể thấy được tương lai của đất nước và đất nước, cũng như tương lai của bệnh viện tỉnh của Chiết Giang! Nó được hiểu rằng nó đã giải quyết rằng, ở April 23, Đội hội đều hội đều hộp đội dân chúng bắt đầu động đầu tự dọi đội của Thượng đến hồ Thượng Hả, dọng viên của Thượng quốc gia và Tổng tội quốc gia và phó, để tiếc gia lấp túc tham gia đại tham gia của Đại Y nghiệp trước The post 90s generation is the main force of the

Team, account for 58m.4=, of which the smaller member is only 22 years. It is a youth team Xứng to the name. Các thành viên của đội tuân thủ nghiêm ngặt lệnh và đi tới đi lui giữa trạm HuZhou và Thượng Hải mỗi ngày bằng cách chạy vào và chạy thật nhanh, vào và mỗi ngày. It took more than 20 days and traved almost 1000s to Minehang District, Pudong District, Hongkou District và Yangp District of Shanghai. A total of 813 sample places were settled in 430 socioes, và 574577 person time of nucleic acid collection were completely. Kiểm tra trong cộng đồng

0

0}Với sự chỉ huy của đại chúng tôi, phó tổng thống,Dự đoán Kqxs Hà Nội đội này có kỷ luật nghiêm ngặt và phân công việc rõ ràng.Theo hệ thống quản lý cấp bốn người đứng đầu nhóm, trưởng đội xe, đội trưởng và đội chỉ huy, 3 đầu đoàn xe và 12. cùng lúc đã được thành lập Ủy viên y khoa bệnh viện, Ủy viên vật chất, Ủy viên y tế, Ủy viên cứu mạng và giám đốc quảng cáo. Tập đoàn này tập trung vào việc tiêu hóa các loại hạt nhân, và chú ý đến sự hỗ trợ vật chất và hệ thống hậu cần. Trong lúc làm việc, luôn dính vào một cuộc họp chỉ huy hàng ngày, một đội đặc biệt và người lãnh đạo xe cộ họp mỗi ba ngày, và một cuộc họp to àn bộ nhân viên mỗi 7-10 ngày để tổng hợp lại các hoạt động của ngày hôm sau, điều chỉnh động theo nhịp công việc, và luôn tuân thủ tiêu chuẩn như nền tảng và an ninh như mục tiêu. Nó nói ra, nó nói ra, nó được tạo ra những người đảo, đứa tổng thống, thường nói rằng kiểm soát bằng cách ưu tiên cao nhất, và thành viên của đồng không nên bị khoá trị như vậy. Hắn kiểm tra mỗi ngày mọi điểm tập hợp axit nucleic, giám sát việc áp dụng các biện pháp cảm nhận và kiểm soát khác nhauSoi Cầu 888 Miền Bắc, và đảm bảo công việc đo lường và điều khiển an toàn. Sau khi quay lại trạm, chúng tôi sẽ thường xuyên thảo luận tổng quát về cảm biến và kiểm soát, nhấn mạnh tầm quan trọng của \


Tin Tức

Tin Liên Quan