Xổ Số Miền Bắc Ngày 16 Tháng 8 Năm 2021 error_code:58003 error_msg:service invalid

The Guangxi Meteological Bureau tuyên bố ngày hôm nay khoảng 11:00 that there had been heavy rain in northern Guangxi in the past 24 hours. Từ hôm nay tới thứ sáu, mưa ở Guangxi sẽ bị tăng thêm, rộng phạm vi rộng lớnXổ Số Miền Bắc Ngày 16 Tháng 8 Năm 2021, và nguy cơ thảm họa sẽ dâng cao. Quan Vũ Tây Khí tượng học đã nâng cấp và ra cảnh báo bão mưa vàng lúc 10:00 vào June 4. Description Theo tình huống nàyXổ Số Miền Bắc Ngày 16 Tháng 8 Năm 2021, Quan Vũ, Sở Khí tượng học, nâng cấp mức độ phản ứng khẩn cấp IV cho các thảm họa thời tiết lớn (cơn mưa) lên mức độ II của phản ứng khẩn cấp cho các thảm họa thời tiết lớn (cơn mưa) từ 11:00 từ thứ tư. (Phóng viên CCTV, xudwesi DenBình Dương) Dừng Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Chạy: Vũ Nguyên Giáp


Tin Tức

Tin Liên Quan