Cau So De Mien Nam Hạnh phúc đôi! Nam jing Normal University Kindergarten is at% 2Idforso; theo độ 62; Vào sinh nhật 70h, tiệc sinh nhật và tiệc sinh nhật con cái đã chạm mặt

Vào buổi s áng của tháng Sáu, gần chục mầm non, trẻ em và các mầm non đồng nghiệp trực tiếp dưới giáo dục bình thường của Nam Kinh tổ chức buổi lễ kỷ niệm cho trẻ em quốc tế và buổi lễ bắt đầu buổi lễ khánh thành hào quang 70th của nhà trẻ mẫu giáo Bình thường Nam Kinh. The main places of

3

Suiyuan mầm mống đầy tiếng cườiCau So De Mien Nam, ngập tràn trong khí quyển hội hè và ấm áp. Tại 9:00 David, Giám đốc của tổ chức quản lý tài s ản và chủ tịch của nhóm giáo dục, đã viết một bài diễn văn có tên là \


Tin Tức

Tin Liên Quan