Xổ Số Kiến Thiết Bạc Công ty bất động sản thận trọng hơn trong việc mua đất, và họ là nguồn chủ yếu trong việc mua đất

Những chính sách thuận lợi khác nhau đến từ việc bán hàng cuối cùng tại quốc gia để tăng tốc giao dịch. Nhưng nói chung, tâm trạng chờ và xem vẫn còn mạnh. Tất nhiên, các công ty bất động sản không có nhiều tiền để mua bộtXổ Số Kiến Thiết Bạc, dẫn đến trạng thái chờ và chiêm ngưỡng hiển nhiên của các công ty bất động sản. Có thể thấy trong các buổi đấu giá gần đây rằng ngoài các thành phố nổi tiếng như Hàng ChâuXổ Số Kiến Thiết Bạc, nhiều thành phố có một số lượng lớn chưa được bán đấu giá. Ví dụ tháng này, thị trường đấu giá địa phương ở Jinan đang \


Tin Tức

Tin Liên Quan