Du Doan Loto Mb Hoàn toàn loại bỏ phương pháp soạn thảo Enterprise QQ hạn chế việc đăng nhập tự động.

Bước I Đầu tiên thoát QQ 8594; phải nhắp vào thanh tác vụ'8594; chọn trình quản lý tác vụ'8594;;; chọn ba tập tin để kết thúc tiến trình: qextterndl điều tra TXplatform. điều tra Name Đi tới đĩa cài đặt QQ đầu tiên, tìm các tập tin lập trình thư mục cài đặt phần mềm'8594; tìm thư mục cài đặt QQ timplatrom'8594; tìm qim của phiên bản kinh doanh QQ'8594; mở thư mục bin'8594; xóa ba tập tin: Qqextterndl điều tra TXplatform. điều tra Proxy TXTrước. Cho tôi biết Đăng nhập bản dịch cá nhân của QQ và QQ Enterprise Edition. (1) Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùngDu Doan Loto Mb, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc,Xổ số Kiên Giang mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.


Tin Tức

Tin Liên Quan