Nằm Mơ Thấy Bạn Cũ Cơm có thẻ ID

Cập Nhật:2022-06-18 08:10    Lượt Xem:70

Nằm Mơ Thấy Bạn Cũ Cơm có thẻ ID

Vào tháng Sáu, tại Giang Đông Hoàng ấp tại tỉnh gạo Thanh niên thị trấn Shuyang County, nhân viên đã dán nhãn cho các loài gạo khácNằm Mơ Thấy Bạn Cũ, chỉ ra mật mã. Dễ hiểu ra rằng cơ sở hợp tác với Học viện di truyền và sinh học tự phát của Học viện Khoa học Trung QuốcNằm Mơ Thấy Bạn Cũ, tập trung vào nghiên cứu và phát triển gạo lai của indica japonica. Nó có 19 độc lập đã phát triển một loạt các loại mới, loại mà Shuyou 49 đứng đầu tiên thuộc lãnh vực này trong việc đánh giá toàn diện. (chụp hình bởi tiếng chuông kêu)


Tin Tức

Tin Liên Quan