Một tai nạn xe hơi trong một tàu chở dầu ở Ấn Độ tạo ra một vụ rò rỉ dầu.

Một tàu chở dầu ở Madhya Pradesh, Ấn Độ, bị một tai nạn xe hơi trên núi Panna. Tai nạn xảy ra với việc rò rỉ dầu diesel, và dân làng gần đó đi lấy dầu với các thùng chứa khác. Nó nói rằng chiến đấy có thể bị đột vào núi do có sự thật bánh dọn phanh. Họ làm nên có lối xăng ở trong cái tăng. Tin tức lan nhanh chóng, và dân làng gần đó tới để lấy dầu với các thùng chứa nhiều kích thước khác nhau. The Price of diesel in India has over 100 rupees (about 8.57 yuan) per lít. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan