Thông báo chính thức hủy bỏ các hạn chế mua nhà cũ ở Nanjing

Cập Nhật:2022-05-23 06:41    Lượt Xem:161

Thông báo chính thức hủy bỏ các hạn chế mua nhà cũ ở Nanjing

The phóng viên đã học được từ Nanjing Real Estate Association on May 20 rằng gần đây, các bộ phận liên quan ở Nanjing có những chính sách cần thiết cải tiến và cải thiện chính sách và biện pháp như hỗ trợ mua nhà tài năng, cung cấp căn hộ đôi tay, chủ yếu cho công việc nhà, chủ nhân cung, chủ yếu trong đó. bao gồm: 1 Từng Từng d! một! Một! 0! tối ưu hóa các chính sách hỗ trợ cho việc mua nhà tài năng! đầu tiên, khi xin trợ dịch vụ mua nhà tài năng cho một lớp học về tài năng, cung cấp chính xác bằng dịch vụ xe lửa để mua nhà; Đối với tài năng hạng A, B và C mà không nộp đơn trợ cấp mua nhà tài sản, họ không phải chịu giới hạn tuổi nghỉ hưu khi xin dịch vụ mua nhà tài năng. The class A, B, C, D và tiến sĩ sứcmạnhcủanhàức có thể sở hữu thêm một bộ phận về nhà Một dạng hoạt động mở rộng phạm vi của những công ty vốn có dịch vụ mua nhà tài năng cho những công ty được liệt kê, kỳ lân linh linh dương, những doanh nghiệp mới đặc biệt, những công ty phần mềm chủ chốt và những platform phát triển lớn hơn cấp thành phố; Danh sách dịch vụ mua tài năng ở các trường đại học, thành phố và trên các cơ quan nghiên cứu khoa học ở Nam Kinh sẽ được mở rộng từ các bác sĩ cho đến các bậc thầy. Dễ dàng hơn nhiều. Những chính sách liên quan đã được phát hành để khuyến khích tài năng mua nhà ở ngoại ô như Gaochun, Lishui và Liuhe, để cải thiện sự cân bằng giữa công việc và nhà. Nó chuyển đến nội s ự mua gia đình bởi một đồng nhu cầu thần trọng Ạn! Ạp động, động lộng. Nó có thể giải quyết việc mua nhà. Nó sẽ giải quyết dụng như vậy. Nó sẽ dùng như vậy dùng như vật động đất nước đầu để mua chuột thứ hai trong nhà và nhà đấy. Và sự cho vay nặng đống đẩy sẽ được điều tra từ quỹ đầu cung cấp. Để có thể sự thiện sự tụn thêm và phụ dữ và miệng và gia địng và gia địng, và bộ động hoạt sự tụn và gia địn và gia địc sự động và Từ tháng đôi, 2022, trung tâm quỹ dự phòng sẽ chấp nhận yêu cầu vay quỹ cung cấp theo chính sách vay mượn đã được điều chỉnh. Những khoản vay trước đây được chấp thuận bởi trung tâm Quỹ dự phòng vẫn được thực hiện theo chính sách ban đầu. Một tác động từ thực tại, Nanjing sẽ có vai trò tích cực trong việc tiếp tục đưa ra quyết định và triển khai của Uỷ ban Trung Tâm và Hội đồng Quốc gia, củng cố vị trí rằng các ngôi nhà được dùng để sống chứ không phải để suy đoán, và thúc đẩy chu trình thiện và phát triển lành trong ngành bất động sản bằng cách tăng thêm khả năng phân bổ và cải thiện chính sách bất động sản và hỗ trợ nhu cầu nhà bất động sản cứng và cải thiện. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan