Đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tư tư cổ phần riêng tư Đã có thành công trong chuỗi hoạt động trực tuyến Geiger.

The 2x2, the second phase of the Gein share series of online activities was successfully được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Bộ phận đa dạng vốn đầu tư của Bộ thương mại, được tổ chức bởi the international independently investment and Innovation service network (Gein) và tổ chức bởi chi nhánh đầu quỹ của hiệp hội quốc tế Trung Quốc để phát triển khoa học và công nghệ và trung tâm nghiên cứu đầu khoa học. Chủ đề của hoạt động này là dẫn đầu xu hướng, đầu tư vào triển vọng tương lai cho cơ hội đầu tư tư tư vốn có tư vốn có sẵn. những chuyên gia và đầu lĩnh của các tổ chức đầu tư trong ngành này được mời để trao đổi và thảo luận về các vấn đề nóng bỏng và xu hướng phát triển của ngành đầu tư tư tư tư vốn có. Trình phó giám đốc của tổ chức tổ chức \


Tin Tức

Tin Liên Quan