Cau Lo Mb 24H Số lượng bán của con người tự động của Neil vượt qua 6.5 triệu đô, và phiên công tắc hỗ trợ người Trung Quốc đơn giản và phức tạp.

Chuỗi Neil được công bố chính thức là bộ phận bán tự động của Neil đã vượt qua hàng triệu triệu năm. Số lượng bán hàng này đã lên 6triệu bản vào tháng Sáu năm ngoái. The final version of Neil's Automatic Mọi Mọi Mọi Mọi chuyện s ẽ được phóng lên bục công tắc vào tháng Sáu,Dự đoán Kqxs Hà Nội hỗ trợ sự đơn giản và truyền thống Trung Quốc. Thông tin thêm về phiên bản này của trò chơi đã được chính thức công bố. The NS phiên bản của công việc này có độ phân giải của 190x10 trong chế độ TV và 1280x720 trong chế độ cầm tay. Nó được dự đoán sẽ chạy trong 9m mỗi giây trong cả hai chế độ. The final version of Neil's tự động con người leaf send will bring the DLC \ Cau Lo Mb 24H


Tin Tức

Tin Liên Quan