Xổ Số Đồng Nai Ngày 10 Tháng 11 error_code:54001 error_msg:Invalid Sign

Từ khi dịch bệnh bùng phát, chuỗi cung cấp to àn cầu đã phải vật lộn, nhưng đối với hầu hết các công ty, hoạt động chuỗi cung cấp luôn là tâm điểm của ngành công nghiệp, và phân tích của nó dần trở thành một biện pháp giảm bớt quan trọng để đối phó với sự thay đổi lớn trong nhu cầu và nhu cầu. Description *Pepsi Cola, một công ty thức ăn và đồ uống, đã thấy dấu hiệu của một chuỗi cung cấp bất thường vào giai đoạn đầu của dịch bệnh. Với việc thiết lập hệ thống phong tỏa dân số to àn cầu, người tiêu dùng bắt đầu tích trữ đủ các loại thức ăn. Description Dừng lại Jason thực sự, người đứng đầu kỹ sư e-thương mại ở PepsiXổ Số Đồng Nai Ngày 10 Tháng 11, nói rằng vào giai đoạn đầu của dịch bệnhXổ Số Đồng Nai Ngày 10 Tháng 11, nhu cầu hàng ngày như yến mạch nhanh chóng bị bán ra khỏi kệ. Description ==0 Từng giảm nhẹ vấn đề này, Pepsi sử dụng phân tích dữ liệu và việc học máy để dự đoán thiếu hụt và nhắc các bán lẻ quay lại, và sử dụng những ý tưởng này để giúp Pepsi tối ưu hóa các hoạt động thị trường của nó. Description Dễ dàng và tự động đóng cửa quảng cáo khi hàng hóa bị mất kiểm soát bằng cách sử dụng công nghệ thông minh và một số sản phẩm được phát triển. Description The platform giúp Pepsi dự đoán sự thiếu hàng *0 Từng chi tiết s ản phẩm của Pepsi bao gồm frito lay, Gatorade, Pepsi, Quaker, Tropicana và sodkhích. Vài năm trước khi dịch bệnh xảy ra, thực hiện cung cấp thiết bị kỹ thuật e-thương ở Pepsi, đã bắt đầu làm việc để quản lý các hoạt động thị trường tìm kiếm. Bây giờ, họ đã phát triển một chương trình tình báo bán hàng có tên là dàn dịch bán tin, có thể cung cấp thông tin s âu sắc cho người bán của Pepsi và bán hiệu quả sản phẩm của công ty. The platform kết hợp dữ liệu bán lẻ với dữ liệu dây chuyền cung cấp của Pepsi để dự đoán khi nào hàng s ẽ hết kho và người dùng nhanh chóng mua lại để bổ sung hàng. Description W: Đây là nền tảng cho phép đội của chúng tôi thực hiện các hành động trực tiếp, giúp tăng doanh số và giảm đáng kể lượng dự trữ. Thấy chưa? Description *ị trí thông tin bán hàng của Pepsi'là một chương trình tình báo bán hàng ngang, có khả năng nhìn nhận tổng hợp, mềm dẻo và tự động được thiết kế để đơn giản hóa doanh s ố và hoạt động. The platform is based on elixir programming language, which can built extensable and maintainable Web applications. Bộ phận kỹ thuật dữ liệu thu thập dữ liệu chia sẻ bởi các bán lẻ và dữ liệu mạng trong đám mây dữ liệu bông tuyết, xử lý chúng vào cơ sở dữ liệu PostScript hay Apache Druid dựa trên tính cách dữ liệu, rồi xây dựng các ứng dụng trên hệ thống web Phoenix để cung cấp dữ liệu này qua các API của bên thứ ba. Description The initial version of this Application was published in the autumn of 2020. It is mainly used for marketing Automation and is designed for the internal e-trade sale e e staff of Pepsi Cola. This only helps the team carry carry the procure Automates and increasing order. Description Sau đó đội của bón bắt đầu cung cấp thông tin thực tế vượt khỏi kho cho đội ngũ của kho ở 2021, cho thấy khả năng kết hợp phân tích dữ liệu với các hoạt động bán hàng và chuỗi cung cấp. Description Mặc dù sự hợp tác với đội bán hàng thực địa vẫn còn trong giai đoạn khá sớm, thực sự thì FERTEL nói rằng nó đã thấy kết quả rất tốt, Về mặt bán đồng, chúng tôi bắt đầu thấy sự thay đổi lớn trong cách chúng tôi hoạt động. Chúng tôi làm việc với quản lý cửa hàng để quảng bá những thứ chúng tôi chưa thử bao giờ. 2cm Description Người nhận nuôi trước và tập trung giá trị là mấu chốt để thành công. Người thụ tinh tin rằng tìm những người nhận nuôi trẻ rất sẵn sàng thử nghiệm các chức năng trên bục là chìa khóa cho sự thành công của dự án. Thêm vào đó, ông ấy nói thành công của Pepsi đến từ s ự tập trung liên tục của cô ấy vào các vấn đề kinh doanh. Description W: Chúng tôi muốn làm rất nhiều việc, nhưng chúng tôi đã tập trung vào việc giải quyết vấn đề vượt quá giới hạn trong một thời gian dài. Việc kinh doanh của chúng tôi bao gồm rất nhiều ngành dọc và tình báo bán hàng, nhưng ban đầu chúng tôi đã tập trung vào vấn đề thiếu hụt, giúp đội chúng tôi thành công. 2cm Description Người thụ tinh nói rằng sự tập trung và giao tiếp gần gũi với người dùng cuối cùng cho phép đội của anh có thể hiểu tốt hơn về các nhóm bán hàng thực địa và nhu cầu của họ, điều gì là khả thi và điều không khả thi, và sau đó cung cấp giá trị thực tế. Description Những tác phẩm tối thiểu có thể tồn tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại tại khu vực này. Description W: Bạn phải chấp nhận rằng không có một phiên bản đầy đủ chức năng. Đây là trường hợp với một số công cụ chúng ta đã làm trong việc học máy trong giai đoạn đầu. Chúng ta đầu tiên tải một tập tin văn bản chứa các mô hình khác nhau, và sau đó sửa đổi liên tục, phải không? Đây là khởi đầu. Nếu nó hoạt động, lặp lại nó và tối ưu nó liên tục. Không có gì phải hoàn hảo. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng: tốt hơn bạn nên có khả năng cung cấp giá trị, ngay cả khi ai đó tải một tập tin lên mỗi ngày, thay vì đợi cho đến khi bạn có một thứ hoàn to àn tự động. 2cm Thấy chưa? Description Không, không. Description Không, không. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan