Trực Tiếp Xổ Số Trà Vinh [công ty] Các loại dược phẩm phẩm Kelun được xếp hạng thứ tám trong danh sách Top100 của các công ty dược hóa học Trung Hoa ở 2021,

The Kelun Pharmaceuticals (002422) đứng thứ tám trong đầu đầu 100 Chinese chemicals Enterprises in 2021, và là công ty dược phẩm hóa duy nhất gần với tốp 10 ở miền tây. Một buổi hội nghị tượng trưng cho ngành y khoa và y tế Trung Quốc tổ chức cuộc họp cộng sản sản sản sản của tôi là một cuộc hội nghị chuyên nghiệp có ảnh hưởng lớn đến ngành y và y tế gia trong những năm gần đây. Danh s ách hàng đầu ngành dược phẩm Trung Quốc được công bố trong cuộc họp là người có thẩm quyền và đại diện trong ngành. The Top100 0 danh s ách các công ty dược hoá học Trung Quốc, the Top1000 of China trade thử nghiệm, the top1000 danh sách các công ty dược truyền thống Trung Quốc, the top20 list các công ty lạy Chúa, the top20 danh sách các công ty lạy tướng, the top20 list các công ty Y khoa Trung Quốc (bao gồm cả chất IV) và the top20 list of China Biomedicine (including blood products, vắc-xinTrực Tiếp Xổ Số Trà Vinh, insulinTrực Tiếp Xổ Số Trà Vinh, v.) The uỷ ban of the top 100 list Dựa vào cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp của Internet, nó được chọn từ hai chiều quan trọng nhất của động lực thúc đẩy và lực đẩy chuyên nghiệp. The Kelun Pharmaceuticals đã đóng góp cả hai cho việc bắt chước và phát triển một cách bền vững. In 2021, the company R.......lợi nhuận đã tiến bộ tới 1.8 tỉ yuan, a new high in the year s. Its R--T investments tính với 7 Với cuộc thu hoạch liên tục về các đường ống nghiên cứu, công ty có năng lực trong ngành công nghiệp tăng liên tục, ví dụ, nó đã thắng nhiều lần trong cuộc mua bán ma túy ở quốc gia, tập trung các nguồn hàng đầu trong cuộc mua s ắm quốc gia. Sử dụng sản phẩm thứ bảy trong hiệp ước mỗi quốc gia, sản phẩm phẩm của Kelun có chiều các loại và 15. Một tác phẩm bảo hiểm y tế quốc gia đã được phân phối bởi chính phủ, bao gồm cả các loại thuốc 294. In the first seven batches of National central application of Kelun Pharmaceuticals, 36 varies and 52. Trong số đó, lần này đã được chọn loại 11, bao gồm việc phun tiroiban clohidric clorua, phun nước dưa chua, oseltami Phosphate, ornidazole thuốc, v.v. Cộng với loại thuốc chung, công ty đã tiếp tục phát triển nhiều loại thuốc lớn hơn 400 trong lĩnh vực u, nhiễm trùng vi khuẩn, dinh dưỡng đa chủng, tim mạch não và các loại bệnh khác, và một số sáng chế khác đã được cho phép ra nước ngoài. Chỉ vài ngày trước thôi, sk26 (trop2-adc), một loại thuốc thần tiên có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, đã được chính thức nhận diện là liệu pháp xuyên phá của trung tâm đánh giá thuốc (CDE) của tổ chức Giám sát Quốc gia về Ma túy (nmpa). Một bài báo nghiên cứu về s ản phẩm bóng bẩy được công ty cung cấp cho một báo cáo nghiên cứu về sản phẩm mẫu mực, được ghi nhận là sản phẩm sản xuất hàng đầu của Kelun dẫn đến sự phát triển cao của tương lai công ty, đã lạc quan về triển và triển triển triển triển triển triển triển triển triển triển triển triển triển của công ty, và tăng dự đoán lợi nhuận cho công ty. (Toàn cảnh)


Tin Tức

Tin Liên Quan