Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Ngày 23 Tháng 6 Đang phân bổ lợi nhuận tất cả của công ty tài chính 57 năm! Bình An Tài Nguyên Thành phố Trung Quốc

The most trust company in the industriven has TV in the half year of 2022 in the Interbank chơ li. chúng tôi đã xem xét lợi nhuận tổng hợp của công ty ty ty lòng tin 57 trong nửa năm và phát hiện ra rằng lợi nhuận tất cả của Ping An Trust, China Resources trust, Citric Trust, MinMetals trust and Huaneng trust nằm trong top năm trong ngành, with 5.119 tỉ yuan, 1 Trong số đó, lợi nhuận tổng hợp của Tin cậy Bình An và Trung Quốc về nhân sự tin tưởng tăng lên một phần so với khoảng thời gian cùng năm ngoái, và dữ liệu của tập đoàn độc lập, và uy tín của kim loại và Huang đã thay đổi một phần nào đó. Dễ dàng nhận thấy rằng khả năng tổng hợp của công ty trong công ty. (0) đang chịu áp lực. The phóng viên cũng chú ý rằng trong vòng đầu nửa năm, năm công ty tin tưởng hoàn toàn lợi nhuận thấp hơn triệu đô-yoon, và tổng lãi suất của bốn công ty tin khác thì thấp. Một điều hành của một công ty có đầu mối đã thừa nhận với phóng viên tin tưởng bailaohui rằng tình hình kinh tế đang xấu, và kiểm soát mạo hiểm rất quan trọng. Tôi đã quan sát nhiều người cùng đẳng cấp, và đây cũng là trường hợp. Theo phân tích của công ty Bồ Đào Nha, công ty tín dụng đã tạm dừng việc giảm và ổn định tài s ản ở trung tâm nghiên cứu và phát triển triển triển triển tài sản tại bộ phận và thu nhập. Tuy nhiên, bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài phức tạp như sự phục hồi dịch, sự sụp đổ kinh tế, thị trường kinh tế, và v.v. trong đầu nửa năm nay, khả năng hoạt động của công ty tín dụng đã giảm dần, thu nhập kinh doanh trung bình và lợi nhuận đã bị ảnh hưởng bởi sự phát triển tiêu cực, và chỉ có một nguồn phát triển tích tích tích tích tích cực nhỏ. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý là sự phân biệt kinh doanh của các công ty tín dụng vẫn tiếp tục, như hiển nhiên là trung tâm thu nhập, lợi nhuận lưới và tài sản lưới còn thấp hơn trung bình. Theo tình hình của mỗi công ty tin cậy, phân chia khoảng cách lợi nhuận lưới cho thấy sự tăng phần đuôi và giảm đỉnh đầu trong nửa đầu đầu đầu đầu đầu tiên của 2022. Trong phần đầu tiên của 2022, số lượng các công ty tín dụng có lợi nhuận hơn cả 1tỉ yuan trong phạm vi cao hơn, Một người quan sát ngành khác đã nói rằng từ góc độ của những công ty tin tưởng đã tiết lộ khả năng của họ cho đến nay, hầu hết trong số họ về cơ bản đáp ứng được mong đợi của công ty. Sự giảm nhanh hiển nhiên của một số công ty có niềm tin liên quan đến những khó khăn trong kinh doanh bất động sản, sự nén lại các doanh nghiệp không tiêu chuẩn và sự hiệu quả chậm của các doanh nghiệp mới. Những dữ liệu trước đây được phát hành bởi hiệp hội Công ty Trung Hoa tin tưởng cho thấy trong vòng một phần đầu 2022, sự hoạt động của ngành niềm tin đang phải chịu áp lực nhất định, và thu nhập, lợi nhuận tổng thể và lợi nhuận đầu người đều giảm đáng kể từng năm. Trong vòng đầu quý, niềm tin đã đạt được mức thu nhập tổng hợp hoạt động của 20.515 tỉ yuan, một năm-qua-năm giảm giá 25 Name The tổng lợi nhuận là 12.384 tỉ yuan, a year-on-year dreds of 31.62 Name Lượng lợi nhuận đầu tư nhân người là 472009.50. D ễ dàng hơn 2)i1}As for the second half of the year, Bairui trust R.......D Trung tâm R. không bi quan. Với sự tiến hành của một loạt các chính sách tăng trưởng ổn định và tăng tốc độ sửa chữa kinh tế, nó được mong đợi rằng khả năng tín dụng sẽ được cải thiện. In the future, the trust company should combine its own resource condition of giám sát, actively explore transformance, and attempting to successfully development of Business_vàkinh doanh performance. Ban đầu nửa năm, 57 Tin cậy viên lên hạng cao trong tổng lợi nhuận cả. Lợi nhuận cả của tập đoàn l.Ping An Trust (Consolidated) 51 12.97 Giang su tin tưởng 12.42 Thêm một đứa đứa trẻ đôi tuổi tuổi tin tin tin tin cậy 7.99đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi khi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi Tin tưởng Yunnan. Cộng thêm một lòng lòng tin của một người người có liên liên liên quan tới sự tin tưởng 2.8. 8lý lý lý một một một một một một một lòng lòng lòng lòng tin của một người người đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi khi đôi đôi đôi đôi lời đôi đôi đôi đôi lời đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi khi đôi đôi lời đôi lòng tin tưởng một lòng tin của lòng tin của người người người người người một một một một một một một một người người người đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi khi khi khi khi khi khi khi khi khi khi đôi đôi đôi khi khi khi khi khi khi đôi đôi đôi đôi đôi đôi khi khi khi khi khi khi khi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi khi khi khi khi khi khi khi khi khi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi đôi một một một một một một một Tin cậy Hoài Nam Một đơn vị: 100 triệu yuan

0


Tin Tức

Tin Liên Quan