Xs Ngay 1/5/2021 Lễ hội công nghiệp đồ trang trí tại khu vực Lãnh Chúa đã được tổ chức thành công.

Tháng Bảy 23 (phóng viên Xi e Xing) vào buổi sáng tháng Bảy 22, Văn phòng xây dựng văn phòng lưu động và xây dựng khu vực đô thị Lãnh trường Lãnh địa đã tổ chức một buổi họp toàn bộ các khu vực xây dựng khu vực nội địa, chủ trì khu phố, chủ trì thành phố Hồ Lin, phụ trách Đảng và giám đốc của Lãnh địa ốc Lãnh đạo xây dựng Lãnh địa, và tham dự các đại diện cho Văn phòng quản lý Môi trường tự nhiên, Cục Quản lý khu vực đô thịXs Ngay 1/5/2021, hội trang trí thành phố và hàng tá công ty trang trí. Một bài viết cho thấy, Trịnh Siling, Chủ tịch của hiệp hội giải trí Vinh Quang, đã nói trong bài phát biểu rằng cơ sở chuyên gia của Hội Phù Thủy Toàn Thành rất giàu có, và có rất nhiều chuyên gia kỹ thuật cũ đã tham gia sâu vào ngành đồ trang trí hàng thập kỷ, một lực rất cần thiết và có sức mạnh để điều chỉnh ngành đồ trang trí trong toàn vùng. Theo chủ tịch Trịnh Siling, để hỗ trợ cho khu vực xây dựng văn phòng xây dựng nông nghiệp thành phố Lengthy để thiết lập một cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tốt và tăng cường kiểm tra và giám sát an ninh và chất lượng của ngành công nghiệp, tổ chức đồ trang trí thành phố sẽ phái chuyên gia hướng dẫn, và tiếp tục công việc phi công trong ngành trang trí đồ trong cộng đồng. Một, Hu Lin, thư ký của nhóm đứng đầu và giám đốc của trụ sở xây dựng văn phòng và xây dựng khu vực Lãnh đạo thành phố, sau khi đã nghe nhiều bài phát biểu và gợi ý của tất cả các đơn vị tham gia và các đại biểu, đã khẳng định sự hỗ trợ của tất cả các đơn vị và công ty xây dựng nhà cửa cho to àn bộ khu vực. Hồ Lin đã nhấn mạnh rằng việc củng cố quản lý các công ty đồ trang trí dân cư không phải là một câu đố chặt chẽ với các công ty, mà là một công ty bình thường, thông thạo về quy mô hóa, lưu lượng và số hóa của ngành công nghiệp. Đặc biệt về sự an to àn, tạo ra một tiến trình kiểm tra sơ suất, giám sát trong quá trình và chấp nhận hậu quả không chỉ có thể bảo vệ an toàn cho chủ nhà, mà còn đảm bảo an toàn xây dựng cho các công ty đồ trang trí, một lợi ích lớn cho công trình sản xuất an toàn của cả khu vực. Hồ Lin cũng hi vọng rằng các công ty trang trí s ẽ tăng cường nghiên cứu, học luật, quy định và phương pháp quản lý đồ nội thất tại nhà ở Trung Quốc, và làm việc tốt trong việc đào tạo nhân viên làm ăn. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan