Sxmn Ngày 15/3/2021 Phương Tây Tân: việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế ESG sẽ đem đến thử thách mới cho các công ty to àn cầu.

Vào tháng Tư 20, Phương Tây Tân, phó chủ tịch Ủy Ban An ninh Quốc gia, đã nói về đầu tư môi trường, xã hội và Chính phủ (ESG) trong lĩnh vực môi trườngSxmn Ngày 15/3/2021, thư tín và cách các công ty Trung Quốc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sắp tới của ESG khi tham dự buổi họp thường niên của Boaro for Asia 2022 để xây dựng một ESG bền vững. Hành động của ESG thúc đẩy các công ty đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của một phát triển bền vững qua sức mạnh thị trường và nỗ lực của các nhà đầu tư, để phát triển xã hội tốt hơn. Trong những năm gần đây, với việc cải cách to àn diện thị trường vốn và việc cải tiến liên tục hệ cơ bản của thị trường chứng khoán, đã có yêu cầu mới cho các công ty được liệt kê để củng cố tình hình nhà đầu tư. Trung Quốc điều chỉnh chứng khoán (Trung Quốc) ban hành các hướng dẫn về việc quản lý quan hệ với nhà đầu tư của các công ty được liệt kê (2022). Bộ hướng dẫn được đầu tiên nhập vào ESG trong nội dung giao tiếp trong bộ quản lý quan hệ nhà đầu tư. The interactive that the international snow that the interactiviting debt Report standards Foundation (lRS Foundation) study ESG International tiêu chuẩn và dự kiến sẽ công bố chúng vào cuối năm nay. Vào thời điểm đó, các nước sẽ học thuộc tiêu chuẩn quốc tế này và phát hành tiêu chuẩn tương ứng cùng với các điều kiện của họ. Các tiêu chuẩn quốc tế ESG được dự kiến sẽ được áp dụng rộng rãi và ảnh hưởng đến hoạt động của mọi công ty trên thế giới. Đó là một điều tốt. Phương Tân Phương Tân cho rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế ESG có cả lợi và thách thức. Một mặt,Xổ số Kiên Giang việc áp dụng tiêu chuẩn có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán các công ty đã được liệt kê trong ESG. Các công ty đã lên danh s ách nên tích cực tiết lộ nhiều thông tin về ESG, giúp các nhà đầu tư đánh giá chính xác về sự bền vững của công ty. Nếu tiêu chuẩn được áp dụng bởi hầu hết các quốc gia, nó sẽ có tác động nhất định lên các công ty trong nước ngoài, được lên kế hoạch lên sàn ở nước ngoài, cần được chú ý. The CSR sẽ phản ánh tình hình và nhu cầu hiện tại của các công ty Trung Quốc tới Ủy Ban Điều phối Chứng Khoán Quốc tế, và thảo luận thêm về tiêu chuẩn của ESG quốc tế. Nhưng hướng đi của việc tiết lộ thông tin ESG cũng như nhau. Các công ty Trung Quốc cần phải dần thích nghi với các tiêu chuẩn quốc tế ESG, cải thiện điều kiện cơ bản của họ và cung cấp cơ sở dữ liệu để mô tả các chính sách bảo vệ môi trường sau đó. Một dạng cổ phần sẽ được yêu cầu cung cấp báo cáo ESG trong tương lai? Phương Tây Tân khai rằng các yêu cầu hiện thời của CSRC là phải cung cấp thông tin ESG bằng cách tự nguyện. Các tiêu chuẩn công khai ESG của các công ty được liệt kê cần được thúc đẩy bởi nhiều bộ phận. ESG là một trong những biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu carbon gấp đôi 3060. Thông tin về ESG nên được thúc đẩy bởi các thế lực chợ, để thực hiện việc phân bổ các nguồn tài nguyên hiệu quả hơn. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan