Sxmn T2 Hang Tuan Ngày tháng Tám, luật tương lai và đạo luật dẫn dắt sẽ bắt đầu

Ngày hôm qua, buổi họp thứ ba của Hội đồng Nhân dân Quốc gia Quốc gia thứ mười bốn đã bỏ phiếu để thông qua luật tương lai và đạo luật dẫn dụ của Cộng hòa nhân dân Trung Quốc (ở đây gọi là luật Futures Law), mà s ẽ có hiệu lực vào tháng Tám 1, 2022. Giám đốc Cơ quan Xã hội nói rằng nó sẽ hoàn toàn hiểu và kiểm soát được hệ thống tương ứng và các biện pháp tương ứng thích hợp, đẩy nhanh việc soạn thảo, sửa đổi và cải thiện luật lệ hỗ trợ, cải thiện hệ thống cơ bản của thị trường tương lai, thực hiện các quy định sau khi đưa ra luật pháp, luôn cải thiện mức độ giám sát và thực thi luật phápSxmn T2 Hang Tuan, tích cực và chắc chắn thúc đẩy xây dựng thị trường tương lai và phục vụ phát triển chất cao của nền kinh tế thực tế. Sử dụng pháp luật tương ứng này đã tạo ra một loạt các biện pháp nội bộ dựa trên việc tổng hợp kinh nghiệm lịch sử và rút kinh nghiệm từ các hoạt động tích cực quốc tế. Đầu tiênSxmn T2 Hang Tuan, tập trung vào việc sắp xếp thị trường tương lai và cân nhắc thị trường dẫn xuất. Tính chất pháp lý và vị trí cơ bản của thị trường tương lai và những trường nhái theo đều giống nhau. Nhưng mức độ phát triển của thị trường dẫn xuất không giống với mức độ của thị trường tương lai. Từ tình hình hiện tại của thị trường, luật tương lai xem xét toàn diện hai thị trường. Một mặt, nó quy định hệ thống cơ bản của thị trường tương lai, như giao dịch và giao dịch tương lai, thiết lập hệ thống bảo vệ thương nhân kinh doanh, quy định hoạt động của các đối tượng chợ, như các tổ chức thao tác tương lai, các điểm giao dịch, các bộ định trước tương lai và các tổ chức dịch vụ tương lai, và định hình sự giám sát và quản lý thị trường tương lai. Mặt khác, chúng ta đã đưa giao dịch xuất phát vào phạm vi pháp lý, hấp thụ đầy đủ sự đồng thuận của anh ta về việc tăng cường sự giám sát xuất phát sau cuộc khủng hoảng tài chính to àn cầu, rút kinh nghiệm từ những thị trường quốc tế trưởng chín muồi, thiết lập hệ thống giao dịch gốc theo đạo, như thỏa thuận tổng hợp nhất, chấm dứt thư viện nội dung và báo cáo giao dịch, và cho phép Hội Đồng Quốc gia phát triển các biện pháp về việc phát triển thị trường đạo. Mảnh ghép này được đặt sẵn cho cơ sở cải cách và phát triển dựa trên sự tổng hợp và tinh chế kinh nghiệm hiện tại. Sự cân bằng mối quan hệ giữa ổn định nội bộ và cải tạo và phát triển. Một mặt, nó tổng hợp kinh nghiệm phát triển của thị trường tương lai lâu hơn ba mươi năm, xác nhận mối quan hệ tương lai có hiệu quả, chín chắn và khả thi, giao dịch, giải quyết và giao dịch, cấu trúc tài chính trên thị trường, và các hệ thống hành động trên thị trường hợp pháp, và xác định các hệ thống giám sát cùng với đặc điểm Trung Quốc như Margun kiểm soán và tài khoản thật, để ổn định dự tính của thị trường, Hãy thích nghi với các đặc điểm của việc phát triển thị trường. Mặt khác, theo xu hướng phát triển thị trường, chúng ta đã phá vỡ những rào cản của các tổ chức để phát triển thị trường tương lai, sắp đặt những biện pháp khác nhau, về lĩnh vực kinh doanh của các công ty tương lai và sự phân biệt chi nhánh, đóng vai chính trong dự luật, và hỗ trợ cho cải cách thị trường và phát triển. Thứ ba, hãy phát huy chức năng của thị trường tương lai và tăng khả năng phục vụ nền kinh tế thực tế. Dựa trên chính tuyến phục vụ nền kinh tế thực tế, luật \


Tin Tức

Tin Liên Quan