Tần Suất Vĩnh Long Trung tâm dịch vụ đầu tư đã tham gia vào buổi trình diễn của tuần chủ đề tại nhà sản xuất thông minh Trung Quốc của ban khoa học và phá

Ngày gần đây, buổi họp giới thiệu về lĩnh vực nhạy bén của Thượng Hải, tuần lễ sắc thái Trung Quốc thông minh mở cửa. Vào tháng Tư 18, Cơ quan đầu tư nhỏ và trung bình một bộ phận đầu tư (ở đây gọi là Trung Tâm cơ Động Vụ Đầu Tư) đã tham gia vào buổi trình diễn công nghệ kiểm soát trung ương 2021 (67877) của các công ty được liệt kê liên quan trong tuần chủ đề bằng phương tiện trực tuyến. Sử dụng trí thông minh là một ngành công nghiệp mới và đóng vai trò then chốt trong việc phát triển nền kinh tế Trung Quốc. Hội đồng Khoa học và Tân Sinh đã tập hợp một s ố công ty hàng đầu với các yếu tố khoa học và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này, như phần mềm công nghiệp và các thiết bị cao cấp, để giúp phát triển sự biến đổi và nâng cấp nền công nghiệp sản xuất của Trung Quốc qua việc tổng hợp công nghệ, thông tin và thủ. Công nghệ điều khiển trung tâm tham gia cuộc họp này là một công ty độc lập và năng động trong lĩnh vực tự động của công nghệ quản lý s ản xuất tại quốc gia. nó được liệt kê đầu tiên trong nhiều năm. Hệ thống điều khiển phân phối công ty (DCS) đã đạt giới hạn hàng đầu ở Trung Quốc từ rất lâu, và cổ phần của nó đã được xếp hạng đầu trong nhiều năm. Trong 2021, nhiều doanh nghiệp của công nghệ điều khiển trung tâm phát triển nhanhTần Suất Vĩnh Long, lệnh tăng đáng kểTần Suất Vĩnh Long, thu nhập tổng hợp tăng theo 43.08=.=-year-on-year, và lợi nhuận cục bộ nhờ vào công ty cha mẹ tăng theo 37.62=-day-year-on-year. Do đó, trung tâm dịch vụ đầu tư tại cuộc họp này tập trung vào s ự liên tục của sự phát triển nhanh chóng của công ty và chiến lược phát triển xanh lá của công ty. Đầu tiên, nó hy vọng rằng công ty sẽ giải thích xu hướng phát triển của công ty trong vòng vài năm tiếp theo, cộng với tình hình kinh tế vĩ đại hiện nay, mức đầu tư của cơ sở sản xuất và tốc độ tăng nhu cầu của các công ty cổ phần tiếp theo. Xin thứ hai, hãy giải thích ngắn gọn về những sản phẩm và giải pháp chính mà công ty đã cung cấp cho các công ty quản lý công nghiệp dưới luồng năng lượng bảo tồn năng lượng, giảm thải và hoạt động ít carbon, cũng như những kế hoạch đầu tư nghiên cứu và nghiên cứu có lợi nhuận trong tương lai dưới nền chính sách 30.60. Theo như những câu hỏi trên, người chủ tịch của công nghệ điều khiển trung tâm đã trả lời một cách chi tiết. công ty tin rằng hầu hết các công ty s ản xuất ở Trung Quốc vẫn còn đang ở trong giai đoạn tự động cơ bản, mức độ cao của kỹ năng sản xuất thông minh thấp, lĩnh vực ứng dụng công nghệ tự động có nhiều cơ sở để cải thiện, và nhu cầu sản xuất thông minh đang ở giai đoạn phát triển nhanh chóng. Đồng thời, công ty nói rằng nó đã khởi động một số sản phẩm và giải pháp hai loại carbon, như nguyên bộ phân tích tiến trình và phương pháp theo dõi dựa trên việc phát hiện các-bon, và tăng đầu tư nghiên cứu và nghiên cứu thêm vào các trường năng lượng mới như năng lượng gió, phiếu điện tử, kho năng lượng và năng lượng hydrogen xanh tươi, để phát triển thêm nghiên cứu về công nghệ môi trường xanh và khí-carbon. Bằng cuộc họp này, các nhà đầu tư nắm rõ dự tính phát triển tương lai của công ty và hướng dẫn chủ chốt của chiến lược phát triển xanh lá, và hiểu rõ giá trị của công ty hơn. Tập đoàn đầu tư đã tham gia vào một số công ty được liệt kê hàng năm bởi một công ty được liệt kê, bao gồm những công ty có mặt trong nhiều lĩnh vực của Sở Giao dịch Thượng Hải, Sở Giao dịch Thâm Quyến và Thị trường Bắc Kinh, và đã tham gia các buổi trình diễn xuất trong nhiều tuần chủ đề như nhà máy, ánh sáng, sự chuyên nghiệp, sự phát triển, và lực lượng mới. Trong bước tiếp theo, trung tâm dịch vụ đầu tư s ẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cuộc trao đổi, theo dõi các vấn đề quan tâm rộng lớn của các nhà đầu tư và thị trường, tiếp tục tham dự cuộc họp xung quanh vị trí đặc biệt của mỗi lĩnh vực và các đặc điểm của mỗi tuần chủ đề, đặt các câu hỏi tiêu chuẩn kết hợp với hoạt động, lợi ích kỹ thuật và các đặc biệt của công ty trong công ty trong mỗi công ty được liệt liệt liệt liệt liệt kê, chứng minh và dẫn các nhà đầu tư vào cuộc họp, hiểu sâu sắc hoạt động của công ty, Giúp nâng cao chất lượng và kết quả thông tin của buổi họp trình diễn. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan