Xsbd Theo Ngay Thiết lập chi nhánh, từ chối tăng cường, các nhà đầu tư phải hợp lý

Ngày gần đây, hiện tượng phá vỡ những cổ phiếu mới rất phổ biến, và quy mô từ bỏ các nhà đầu tư trực tuyến cũng rất lớn. Ví dụ, việc mua công nghệ Chung trực tuyến là hàng tỷ RMB 2.57, Và việc mua công nghệ của Zhou là hàng tỷ RMB 2.57. Điều này thực sự dẫn đến sự không phù hợp với nguồn chia sẻ mới. Theo luật của phát hành, phát thanh ban đầu đặt một số phần cho việc phân phối cổ phiếu mới giữa các nhà đầu tư trực tuyến và các nhà đầu tư ngoại tuyến. Ví dụ như, 70bộ tộc của những cổ phiếu mới vốn được dự kiến sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư ngoại tuyến và 30t cho các nhà đầu tư trực tuyến. Tuy nhiênXsbd Theo Ngay, sau đóXsbd Theo Ngay, các công ty phát hành và các công ty chứng khoán sẽ quyết định phân bổ một số cổ phiếu mới vốn được dự định sẽ được chia lại cho các nhà đầu tư trực tuyến dựa trên dấu ấn của các nhà đầu tư trực tuyến. Ví dụ, thông báo về phát hành cổ phiếu mới của vô tuyến nano core đã nói rằng với tình trạng đăng ký đầy đủ trực tuyến và ngoại tuyến, nếu lần ký kết hiệu quả đầu tiên của các nhà đầu tư trực tuyến cao hơn chục lần nhưng ít hơn cả trăm lần (bao gồm), họ sẽ rút từ ngoại tuyến sang mạng, và tỷ lệ rút tiền sẽ cao hơn 5. Nếu lần ký kết hiệu quả đầu tiên nhiều nhà đầu tư trực tuyến vượt quá hàng trăm lần, tỉ lệ rút nợ sẽ cao mười phần trăm số cổ phiếu được phát ra công cộng. Nó thực sự thật, có rất nhiều người đầu tiên thường tham gia khám mua điện thoại mái, và cuối mua thiết liệu điểm sơ bộ cuối cùng trên máy đã tới được tới hàn hàn hàng hà Một ví dụ cho thấy này! Siêu thu nhỏ nano core. Công ty công ty tuyên bố rằng do lần ký kết trực tuyến đầu tiên hiệu quả nhiều lần, nhiều hơn hàng trăm lần, nhà phát hành và nhà tài trợ (lãnh tụ) quyết định khởi động cơ chế gọi trở lại để điều chỉnh kích thước phát hành trực tuyến và phát hành trên mạng, và mười phần cổ phiếu được phát ra trong cuộc đấu giá công cộng này sau khi rút ra vị trí chiến lược cuối sẽ được gọi từ ngoại tuyến cho trực tuyến. Nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm, hãy đặt thêm nhiều cuốn sống mới trên máy. Không có vấn đề gì với chính cơ chế gọi trở lại. Tuy nhiên, giả thuyết của cơ chế gọi trở lại là tổng bộ ký kết hiệu quả đầu tiên trên Internet. Mọi người không cho rằng dữ liệu này là biểu lộ mục đích đăng ký thực sự. Nhưng thực tế là ngày nay, việc bỏ cuộc là phổ biến. nhiều nhà đầu tư quyết định bỏ cuộc. Sử dụng tín dụng hiện thời, các nhà đầu tư không cần tiền khi xin mua, nhiều nhà đầu tư sẽ chủ động nộp đơn mua sắm. Điều dễ hiểu là việc các nhà đầu tư trực tuyến s ẵn sàng mua sắm nhiệt tình là biểu lộ ý định thực sự của họ, nhưng hiện tượng chung của việc từ bỏ mua hàng cho thấy nhiều mục đích mua hàng không đúng. Đầu tiên, những cổ phiếu mới này nên được phân phối cho các nhà đầu tư ngoại tuyến hay các nhà đầu tư trực tuyến, nhưng cuối cùng nó đã được phân phối cho các công ty chứng khoán. Điều này đã gây ra sự trật tự cho việc phân bổ các tài nguyên cổ phần mới, và cổ phần mới không đi tới nơi cần tới. The chúng ta cần thiết để các nhà đầu tư thực sự ký kết, thấu hiểu và hiểu rõ các công ty trong danh sách trước khi đăng ký, và góp phần hợp lý vào việc đăng ký cổ phiếu mới, để tránh bị phát hiện thông tin sai lầm và ảnh hưởng đến mệnh lệnh phát hành. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan