Ngày tháng Bảy, 26 địa phương, một cuộc khảo sát gần nhất của CNN đã cho thấy sự thay thế của tập đoàn đối thủ dân chủ trong cuộc bầu cử 244. Tính toán này cho thấy một tăng vọt mạnh từ 50km tổng số trong tháng Hai năm nay. Theo biểu t ình, 24=$1}

với những người bình luận muốn ứng viên khác chạy nghĩ Biden không thể thắng, và 32. không muốn cậu ta được bầu chọn lại. Trong cuộc khảo sát, chỉ có 25. người bình luận là đảng Dân chủ hay xu hướng là Đảng Dân chủ hy vọng Biden tiếp tục tham dự bầu cử tổng thống 2024, trong khi cuộc khảo sát năm nay vào tháng Hai, tỉ lệ hỗ trợ Biden là 45. Nói ra nó, nói ra nó, nó nói ra nước này, nó không thể như thế này.


Tin Tức

Tin Liên Quan