Xsdt 28 3 22 Cẩn thận đấy! 15 Các mẫu thử kem bị lỗi trong việc kiểm tra mẫu

Kể từ đầu mùa hè, bộ trưởng giám sát thị trường đã yêu cầu các bộ phận giám sát thị trường địa phương tăng cường sự giám sát đồ uống đông lạnh như kem, và tăng cường sự giám sát và kiểm tra các công ty sản xuất kem và quản lý hoạt động, giám sát và kiểm tra mẫu. Theo thống kê sơ bộ, ở phần đầu tiên của 2022Xsdt 28 3 22, các bộ phận giám sát thị trường tại mọi cấp độ đã tổ chức giám sát và kiểm tra vị trí của 31377 về các dính của sản phẩm kemXsdt 28 3 22, gồm protein, Natri cyclmat, saccharin Natri, asartame, vi khuẩn tổng số, coltan, Salmonella, Listeria monoytogenes. Trong số đó, được phát hiện hàng chục mẫu chưa đủ tiêu chuẩn, và các vật không đủ tiêu chuẩn là lượng vi khuẩn tổng thể, nhóm khuẩn hộp đêm, Listeria monoytogenes và protein. Nguyên nhân chủ yếu của việc kiểm tra mẫu thử chưa được xác định là việc kiểm soát không phù hợp các điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất và xử lý, hay vi khuẩn gây ra bởi việc vận chuyển, tải và bán hàng không bình thường. Bộ phận giám sát thị trường địa phương đã xử lý các công ty và sản phẩm không đủ tiêu chuẩn đã gặp rắc rối theo luật. Thức uống đông lạnh (kem) 1.1.Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng được cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm ra hồn lạnh lùng! 1 One Well Well

nguồn: Shi Shuo Xing


Tin Tức

Tin Liên Quan