Xsct 5/1/22 Quản lý vườn tược và đồng cỏ quốc gia: giá trị tổng hợp của việc khôi phục nông trại và đồng cỏ trên to àn quốc vượt quá 2.4 trilion yuan

Phóng viên đã học được từ chính quyền quản lý rừng và đồng cỏ quốc gia ngày hôm nay (2th) rằng Trung Quốc lần đầu tiên đã ban hành một bản báo cáo đầy đủ về ba lợi ích lớn của việc khôi phục trang trại cho rừng và đồng cỏ ở Trung Quốc: sinh thái, kinh tế và xã hội. The Report shows that in ở 2009, the total value of the comprehensive condition of report of the computers to forest and grassland in China was 2405 The total value of the ecological effects of Return of agriculture land to forests and grassland includes the values of seven ecological function: water conservation, khí quyển Môi trường thanh tẩyXsct 5/1/22, carbon cultivation and Oxy release, biodiversity protection, soil conservation, forest protection and forest flouring. Một dạng giá trị tổng thể của lợi ích kinh tế khi bán đất nông nghiệp trở về rừng và đồng cỏ, giá trị của nền công nghiệp chính là giá trị lớn nhất, ở 148.305 tỉ yuan; Giá trị của nền công nghiệp thứ hai là 85 The total value of the social effects of the results of hồi trọt to forests and grassland includes four type of social values: development social structure, promote the development of social organizations and improving social service hàm, with values of 47.421 yuan, 247.955 tỷ yuan, 12999999999999999999999999999999999999999999999999999999 The government has invented 517 nguồn: CCTV


Tin Tức

Tin Liên Quan