Xổ Số Ngày Thứ Hai Âm dương là thứ ghê tởm nhất, và Tần Cối là kẻ đê hèn nhất, hãm hại Ying yuanxôxiangg.

H.I.N. tiếp theo, YANN Dan chấp nhận hình phạt của ngọn lửa trên trời, nhảy khỏi cây cầu và quên Tứ Xuyên vào ban đêm trong suốt nhiều năm qua. Điều đó có nghĩa là không có liên quan gì đến Ân Vũ. Lần sau, YAN Dan chấp nhận hình phạt của ngọn lửa trên trời, nhảy khỏi cây cầu và quên Tứ Xuyên vào ban đêm trong suốt nhiều năm nay. Có thể nói rằng tình huống này là do năm kẻ xấu. hôm nay hãy nói về những kẻ xấu trong vở kịch này. Nó không đúngXổ Số Ngày Thứ Hai, nó khôngXổ Số Ngày Thứ Hai, nó nói ra, nó phải là đèn nhảy. Ánh đèn trước cái hộp của hoàng thượng đã trở thành người, và bây giờ nó là đầu của Miêụi Pavilion, Và nó là vì điều này Si Hiên đã bị bắt. Nàng muốn tiếp cận với Hoàng đế của Viên Liệt Âm, tức là muốn tiếp cận với hắn trên con đường trồng trọt, nàng hy vọng Viên Anh sẽ khai sáng cho nàng và làm nàng trở nên bất tử. Nó không chỉ giết Si Hiên và nắm được vị thành đạo của Miêụn Pavilion, nhưng ở tất cả những cô tiên tiên vật và cô bé gần với quý kể của Viên Anh Yuan. Được rồi gây chuyện với Zhi Xi. Cô ta cũng gây nên quan hết quan hệ của Zhi Xi và mong muốt được vụ tương tự có s ự có nghĩ Nó nói sai, nó là Zhi Xi. Thực ra, Zhi Xi. Zhi Xi, the early stage, Zhi Xi was pretty good. Ít ra cô ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ YAN Dan, và YAN Dan đã cố tình nuông chiều cô ấy để không ăn cắp ánh đèn từ chị cô ấy. Sau đó, Zhizi thay đổi thái độ của mình với YANN Dan vì cách của cô thần tiên và s ự khiêu khích của Yingdeng. Thậm chí không ngần ngại hợp t ác với Yingdeng để cài đặt và đổ cho YAN Dan và nhận công trạng cho việc yan Dan cứu lấy hoàng đế. Cô ta chỉ có thể dùng từ \


Tin Tức

Tin Liên Quan