Dự Đoán Giải Đặc Biệt Miền Bắc Ngày Mai Chính phủ Cẩm Thành hy vọng để đội máy gặt Henan vận hành mùa hè vượt biên. Cuộc chiến biên giới sẽ được tổ

Một s ố người điều hành đã để lại tin nhắn cho Ủy ban cộng đồng cộng sự của Jinchenko ở tỉnh Thiên Tây trên ban lãnh đạo của mạng lưới dân chúng, nói rằng họ hy vọng để cho đội đội máy gặt. Henan có thể làm việc bên kia biên giới ở Shang. Description Động hóa học nói rằng vẫn còn một tháng để thu hoạch thóc mùa hè. Lúa mì ở JinThành đang mọc tốt, nhưng giờ tình hình dịch bệnh đang căng thẳng. người ta lo rằng không có máy gặt lúa nào trong mùa hè. Vụ thu hoạch lúa mì ở vùng nông thôn thành phố JinThành dựa cơ bản vào máy móc ở Henan và các tỉnh khácDự Đoán Giải Đặc Biệt Miền Bắc Ngày Mai, và không có nhiều nhà gặt địa phương. Không có thời gian để trì hoãn. Tôi hy vọng chính phủ có thể chú ý tới tình hình tổng thể của mùa thu mùa hè của nông dân dưới tình hình ngăn chặn dịch bệnh chung, và phối hợp các máy móc từ các tỉnh khác để vào thành phố Jinchenko để giúp mùa thu mùa hè của nông dân. Description The social Information and public opinion Office of Jincheng Municipal Party Commission tháng 25 tra rằng, under the situation of this year's epidemic condition, the \ Dừng Dừng Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Thẻi rảnh thống


Tin Tức

Tin Liên Quan