Xs Tay Njnh Lưu bút, nhà nghiên cứu ngân hàng tiết kiệm bưu điện: nền thứ ba có không gian phát triển rộng, và cá nhân cần chuyển qua đầu tư lương hưu.

Mũ: Một cuộc phỏng vấn độc quyền với Lou Feipeng, một nhà nghiên cứu của ngân hàng tiết kiệm bưu điện: cây thứ ba có nhiều phòng phát triển, và cá nhân cần đầu tư vào lương hưu Phóng viên Li Yuan% phù dâu; Description Ngày gần đây, ý kiến về việc phát triển lương hưu cá nhân và thông báo về việc đồng hóa và phát triển kinh doanh hưu trí thương mại đã được phát hành liên tục để thúc đẩy các tổ chức tài chính hỗ trợ xây dựng một hệ thống bảo hiểm hưu trí đa tầng và đa trụ, mở rộng một khoảng trống cho việc phát triển lương hưu cá nhân thương mại, và ngân hàng mở một tài khoản riêng tư của quỹ hưu trí chắc chắn là người hưởng lợi lớn nhất. Description Lou Feipeng, một nhà nghiên cứu của ngân hàng tiết kiệm bưu điện và một nhà nghiên cứu được mời đến ở Trung Quốc về tài chính hưu trí 50, đã tiến hành một nghiên cứu sâu và liên tục về tài chính hưu trí, và công bố một cuốn cẩm nang về phát triển quỹ hưu trí và hỗ trợ chính sách vào tháng Ba năm ngoái. Để đạt được mục đích, phóng viên chuyên về tin tức kinh doanh ở Trung Tâm, đã phỏng vấn độc quyền về cách phát triển lương hưu cá nhân. Description Ông ấy nói: s ự nhận thức của những người trẻ về dự trữ hưu trí đã được nâng cao dần, và khả năng dự trữ lương hưu của họ cũng được nâng cao dần bằng việc tiến bộ tiến bộ phát triển kinh tế. Description Trong quá trình phát triển lương hưu cá nhân, sẽ được phát hành sản phẩm tài chính độc quyền, như tài trợ hưu trí đã được điều khiển và tiết kiệm hưu trí sẽ được điều khiển sớm thôi. Trong khi ngành ngân hàng phát triển kinh doanh qua công ty tài chính, thì chính ngân hàng cũng có thể thực hiện dịch vụ bảo hộ; Sự tiết kiệm hưu trí là quỹ tiết kiệm dài hạn, có thể cung cấp các quỹ ký gửi lâu dài và ổn định cho ngành ngân hàng. Description Với việc tăng tuổi thọ, cá nhân cần thay đổi từ tiết kiệm cho người già sang đầu tư cho người già. họ nên làm hết sức mình để góp phần tích lũy chi phí cá nhân. Nhắc lại xem. Description Đuổi theo! Đuổi theo! Đuổi theo! Đuổi theo! Tài sản ngân hàng hoạt động phục vụ lương hưu Đây là lần đầu tiên anh tiến hành nghiên cứu sâu sắc về tài chính hưu trí, và anh đã viết một bản ghi chép từ năm ngoái. Kết hợp với tình huống mới nhất, anh có thể nói về tình hình hiện nay của dịch vụ ngân hàng cho quỹ hưu trí không? Description như một ngành tài chính quan trọng, ngành ngân hàng phục vụ và phản ứng tích cực với chiến lược gia truyền dân dụng, phục vụ cho công nghiệp người già, hưu trí và hưu trí dựa trên khía cạnh định vị chiến lượcXs Tay Njnh, thiết lập trườngXs Tay Njnh, xây dựng kênh, phát triển sản phẩm, và phát triển tài chính hưu trí. Description để phục vụ người già, đầu tiên, xây các kênh dịch vụ trực tuyến và ngoại tuyến. Đầu tiên, ngành ngân hàng phải xây dựng những cơ sở hàng rào chắn ở các cửa hàng vật lý, trang bị cho họ những vật dụng thường dùng bởi người già, như là đồ đọc kính, bỏ vào những máy thủ quỹ tự động có giấy thông hành dựa theo thói quen tiêu dùng của người già, cửa sổ dịch vụ mở cho người già, thậm chí thêm vào các cửa hàng đặc biệt cho người già, để người già có thể kiếm được dịch vụ thân mật và thỏa đáng ở các cửa hàng trên mạng, Mặt khác, cùng với tính chất sinh lý của người già, một phiên bản lớn của dịch vụ di động được mở ra đặc biệt để làm đơn giản thiết lập giao diện, hoặc một dịch vụ ngân hàng điện thoại độc cho người già được mở ra để giải quyết vấn đề số lẻ do người già đối mặt trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính. Description Sản phẩm độc nhất cho người già. Ví dụ, phát triển sản phẩm độc quyền cho người già từ các khía cạnh tiền nong, đầu tư tài chính, v.v. và cung cấp cho người già một dịch vụ toàn diện gồm quần áo, thức ăn, nhà ở, phương tiện vận chuyển, chăm sóc người già, giáo dục, giải trí và chăm sóc y tế bằng cách xây dựng các hiện trường sinh thái khác nhau. Description thứ ba, phân chia khách hàng được thực hiện theo các đặc điểm của người già, và dịch vụ tài chính nhắm vào khách hàng khác nhau được cung cấp. Description Cuối cùng, ngành ngân hàng phải tận dụng lợi ích của chính mình, phát triển tích cực kiến thức tài chính cho người già, và bảo vệ quyền lợi tiêu thụ tài chính và quyền lợi của người già. Description Trong lĩnh vực của dịch vụ, ngành ngân hàng phải tích cực ứng dụng quyền quản lý tài khoản của quỹ xã hội, quỹ hưu trí và quy định. Các công ty tài chính của ngành ngân hàng đang tiến hành phát triển phi cơ sản tài chính lương hưu trí để phục vụ người dân, đặc biệt là trẻ em, để thu thập tài sản hưu trí bằng cách tham gia vào quỹ hưu trí thứ ba. Thêm vào đó, ngành ngân hàng cũng đang tích cực đóng góp cho lợi ích của nó trong mạng lưới trả thù và làm việc tốt trong việc phân phối lương hưu. Description Trong việc cung cấp dịch vụ cho ngành chăm sóc người già, ngành ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính to àn diện, gồm chi trả và bồi thường, hỗ trợ tài chính, đầu tư và tài chính cho các lĩnh vực trong lĩnh vực chăm sóc người già như các viện dưỡng lão. Description The third column has great room for development. (1) Đấu trường. Sau khi phát tán ý kiến về việc phát triển lương hưu cá nhân, ngành công nghiệp mong đợi rằng ngành ngân hàng sẽ mở ra một khu vực phát triển kinh doanh mới. Bạn nghĩ gì về tác động và đóng góp của lương hưu cá nhân vào hoạt động kinh doanh ngân hàng, và những lợi ích và bất lợi của việc phát triển kinh doanh hưu trí cá nhân trong ngành ngân hàng? Description Một số người lớn tuổi nhất trên thế giới, với sự cải thiện phát triển kinh tế, nhu cầu tài chính tăng cao, kể cả lương hưu. Tình cảm của người trẻ về dự trữ hưu trí đã được nâng cao dần, và khả năng dự trữ lương hưu của họ cũng được tăng dần bằng việc nâng cao tiến bộ phát triển kinh tế.Thêm nữa, chính phủ đóng góp tích cực cho chính s ách hướng dẫn và hỗ trợ từ chính sách, thế nên nền thứ ba do tư hưu cá nhân đại diện cho một lĩnh vực phát triển rộng hơn. Description Trong lĩnh vực ngân hàng, khoản lương hưu cá nhân nắm rõ hệ thống tài khoản, ngành ngân hàng có thể đóng góp đầy đủ vào chức năng quản lý tài khoản và phát triển lương hưu cá nhân bằng cách mở một tài khoản riêng của quỹ hưu trí. Tất nhiên, cách mở và vận hành tài khoản cá nhân của quỹ hưu trí cần được làm sáng tỏ thêm bởi chính sách. Trong quá trình này, dự đoán sẽ có một số lượng vốn mưa, sẽ đem lại các khoản nợ ổn định cho ngành ngân hàng. Description Trong lúc đó, trong quá trình phát triển lương hưu cá nhân, sẽ được phát hành sản phẩm tài chính độc quyền, như là chi phí hưu trí đã được điều khiển và tiết hưu trí sẽ được điều khiển sớm thôi. Trong việc phát triển tài chính hưu trí, trong khi ngành ngân hàng phát triển kinh doanh qua công ty tài chính, thì chính ngân hàng cũng có thể thực hiện dịch vụ chăm sóc. Sự tiết kiệm hưu trí là quỹ tiết kiệm dài hạn, có thể cung cấp các quỹ ký gửi lâu dài và ổn định cho ngành ngân hàng. Description Một số công ty tài chính của các ngân hàng hiện nay đã cấp tài trợ hưu trí, và tiền tiết kiệm cũng là sản sản cơ bản nhất của các ngân hàng. Theo ông, sự khác biệt giữa tài chính hưu trí độc quyền và tiền tiết kiệm hưu trí độc quyền là gì? Description Nhẹ nhàng: hiện tại, không có thông tin chi tiết về thiết kế sản phẩm đặc biệt của sự tiết kiệm hưu trí, mà chỉ có thể được kết luận theo lẽ thường. Description Dễ quá! Quản lý tài chính hưu trí là một sản phẩm tài chính. nó có những rủi ro như là đầu tư. Là một sản phẩm tài chính về hưu độc quyền, so với sản phẩm tài chính chung, nó ổn định hơn, với một thời gian đầu tư dài và một lợi nhuận cao hơn. Sự tiết kiệm hưu trí là sản phẩm tiết kiệm, nên được bảo vệ bằng bảo hiểm ký gửi, và rủi ro thì tương đối thấp. Description Tuy nhiên, rủi ro và lợi ích đi cùng nhau. có nhiều rủi ro cao, và đằng sau an to àn, có ít rủi ro. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn hợp lý dựa trên điều kiện thực tế và mong đợi của họ về lợi ích. khi sản phẩm tài chính dồi dào hơn, nó có lợi ích cho người ta lựa chọn linh động khi tính hưu trí. Description Độ khẩn cấp: tư nhân cần chuyển từ hưu trí tiết kiệm sang trợ cấp đầu tư để phát triển kinh doanh lương hưu cá nhân, các ngân hàng cũng phải đối mặt với các vấn đề về sự hợp tác và cạnh tranh từ bảo hiểm, quỹ và các tổ chức khác, như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, xây dựng kênh, v.v. bạn nghĩ ngân hàng nên cân bằng thế nào? Description Trong quá trình phục vụ cho việc phát triển lương hưu cá nhân, ngành ngân hàng cần phải tận dụng lợi thế của mình, cạnh tranh với bảo hiểm và tài chính, hợp tác thắng lợi và phát triển lương hưu cá nhân tốt hơn. Description Ngân hàng có một nguồn phân phối rộng lớn các kênh và được tin tưởng nhiều hơn từ những người tiêu dùng tài chính, họ có thể đóng góp đầy đủ các lợi ích kênh của họ và hợp tác với các quỹ và các công ty bảo hiểm qua bán quỹ và bảo hiểm trên kênh để cùng nhau phục vụ hưu trí cá nhân. Đối với ngành ngân hàng, thu nhập từ doanh thu quỹ và bảo hiểm theo ủy ban là thu nhập từ doanh nghiệp trung gian, không có vốn, nó có thể làm giàu nguồn thu nhập của ngân hàng và cải thiện nội quy thu nhập. Đồng thời, ngành ngân hàng có thể phát triển sản phẩm tài chính độc quyền từ tiền bồi thường và bồi thường, quản lý tài khoản và các khía cạnh khác để phục vụ tốt hơn cho việc phát triển hưu trí cá nhân. Description Dễ quá! XXI: Cô có đề xuất gì cho cá nhân về việc mua sản phẩm tài chính hưu trí không? Những người già là một nhóm tương đối đặc biệt. Cô nghĩ những tổ chức tài chính và người già nên chú ý gì? Description Ví dụ: với sự gia tăng tuổi thọ, cá nhân cần chuyển từ tiết kiệm cho người già sang đầu tư cho người già. Kết hợp với tình trạng thực tế của họ và kì vọng của người già, họ nên làm hết sức có thể để góp phần tích lương hưu cá nhân. Description Trong việc chọn các phương pháp đầu tư, cá nhân cần phải dựa vào các nhà đầu tư trong việc kiếm dịch vụ tài chính từ các tổ chức tài chính chính chính. Về vấn đề thu nhập đầu tư, lương hưu, như một quỹ dài hạn, không chỉ nên chú ý tới sự an to àn của nó, mà còn phải chú ý tới lợi ích, bởi vì lợi nhuận đầu tư lâu dài có tác động lớn lên giá trị cuối cùng lúc chín tuổi. Description Ví dụ như việc phục vụ người già, vì hiện tại có nhiều gian lận tài chính chống lại người già, các tổ chức tài chính cần phải tận dụng lợi ích nghề nghiệp của họ, làm việc tốt trong việc phát tán kiến thức tài chính, cải thiện khả năng văn hóa của người già, giảm sự gian lận tài chính, để tiền lương hưu của người già có thể đóng vai trò trong việc trợ cấp cho người già, và cho người già hơn sống trong yên bình. Description Dừng Thông tin chất lượng, cách giải thích chính xác, mọi ứng dụng ở đảo Sinai. Thẻi thiết thống: lilin


Tin Tức

Tin Liên Quan