Xsmn Ngày 28/6/2021 Hoãn việc tiết lộ 9ty bảo hiểm tiêu biểu trong báo cáo hàng năm do đa nhân tố

Đây có thể là năm mà hãng bảo hiểm không thể công bố báo cáo đúng lịch trình với số công ty bảo hiểm lớn nhất. Theo các thống kê về thời gian an ninh, từ tháng 3, các tổ chức bảo hiểm 30 đã không công bố báo cáo hàng năm của 2021, tính to án cho hơn mười+ của tất cả các hãng bảo hiểm. Một trong số đó, có những công ty bảo hiểm đặc biệt trong giai đoạn xử lý rủi ro, những công ty có vấn đề về quản lý đã làm chậm việc công bố báo cáo hàng năm, và những công ty đã ảnh hưởng đến việc kiểm tra các báo cáo hàng năm do dịch bệnh. Bên cạnh đó, trong các báo cáo công ty bảo hiểm được công bố, vẫn còn các nội dung chưa đầy đủ. The trát of the episode affect the revision of year Reports! 1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng nha báo The liệu made statisticistics on the publication of year reported in 2021 of 90 nội bộ bảo hiểm liệu, 87 proper insurance company (excluding xuất debt credit insurance company), 13 insurance groups, 33 insurance operators and 14 reindence Institution. Cho đến bây giờ, một tổng ba công ty bảo hiểm đã không công bố các báo cáo hàng năm cho vụ 2021, bao gồm có tám công ty bảo hiểm sản sản phẩm, 13 mặt bảo hiểm mạng, ba công ty thầu khoán, hai công ty quản lý tài sản bảo hiểm và bốn cơ sở tái phát triển. The special Đặc trưng of this year is the impact of the epidemic. Theo các thống kê của phóng viên, ít nhất là mười công ty đã chậm trễ việc công bố các báo cáo hàng năm nói rằng tác động của dịch bệnh lên việc kiểm tra các báo cáo hàng năm là một lý do quan trọng. Gồm bảo hiểm ZijinXsmn Ngày 28/6/2021, trung tâm tài sản của Hoài HảiXsmn Ngày 28/6/2021, Công ty Thụy Sĩ Re, Bảo hiểm gia sản của Kaito, bảo hiểm nhân thọ Minsheng, tiền bảo hiểm y tế, Mở chứng khoán, tái hợp tướng Công ty Thượng Hải, Tập đoàn xoay xở Hannover Shanghai, RGA American Republic Hầu hết các công ty này đã bắt đầu tuyên bố rằng họ sẽ công bố các báo cáo hàng năm trước tháng Mười Một, một số sẽ tiết lộ họ sau hay sau đó được quyết định. Theo tình hình dịch bệnh, công ty không thể đến hiện trường, kiểm to án không thể dùng con dấu, và các giám đốc cấp cao không thể ký, nên công ty đã yêu cầu các nhà chức trách điều hành một phần mở rộng việc phát hành báo cáo thường niên. Một cán bộ của một công ty bảo hiểm đã nói với phóng viên. Một tác động của dịch bệnh này. Một số công ty bảo hiểm chọn để công bố báo cáo thường niên mà không có báo cáo kiểm to án trước, và thời gian tiết lộ đầy đủ của báo cáo thường niên bị trì hoãn. Ví dụ như, bảo hiểm y tế cho Ruiz, Lujiazui Catheay Pacific Life Insurance, v.v. [1] Ngoài ra, ngày tháng đôi ngày hôm nay, bảo hiểm Donwi tố được công bố rằng do việc hoãn lại cuộc họp chung của cổ đông, hội đồng quản trị và ban giám đốc của công ty vì một số lý do, vài nội dung quan trọng trong báo cáo hàng năm 2021 không thể được xem xét tại cuộc họp. Dựa theo nguyên tắc thận trọng và thái độ chịu trách nhiệm với người đóng góp, để đảm bảo tính to àn vẹn của báo cáo hàng năm 2021 của công ty, thời gian tiết bị thay đổi sau cuộc họp này. Một tác phẩm về hơn chục công ty bảo hiểm liên quan đến việc bán mạo hiểm (1.) 0. mà không công bố báo cáo hàng năm của 2021, khoảng một phần ba liên quan đến việc xử lý mạo hiểm. Các công ty lớn được thành lập để xử lý Anbang là năm công ty (gồm năm cơ sở hợp pháp của nhóm, bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm gia tài sản và quản lý tài sản), bảo hiểm y tế hài hòa, và 11 Thiên Báo, Bảo hiểm Nghĩa, Bảo hiểm nhân thọ Thiên Đại,Xổ số Kiên Giang Bảo hiểm Hoài An và Tài sản Hoài An đang bị tiếp quản. Một tác phẩm về hệ thống quản lý của Hoài An. Trong khi đó, Hoài An, những vấn đề về lãnh đạo đã được thảo luận nhiều năm qua, đã tuyên bố rằng việc công bố thông báo hàng loạt báo cáo hàng năm Công ty được thành lập ở Lễ Mười Một và cho đến nay chỉ công bố được một bản báo cáo hàng năm tại Tập Trung Tâm. Năm nay, công ty lại một lần nữa nói rằng vì công ty đang thực hiện s ự sửa chữa về quản lý công ty theo yêu cầu quy định, hội đồng quản trị không thể được tổ chức bình thường và các thủ tục kiểm tra liên quan không thể được đáp ứng, việc tiết lộ thông tin về công ty 2021 đã bị hoãn lại. Thông tin sẽ được tiết lộ sau khi hoàn tất việc sửa chữa cấu trúc quản lý công ty và kết thúc các thủ tục kiểm tra pháp lý. The Shanghai Life Insurance Co., Lt, and Evergrande Life Insurance Co., Lt. đã không công bố các báo cáo hàng năm của họ. Trong khi đó, không một trong hai công ty nào đã công bố báo cáo giải quyết nợ trong vòng đầu năm này. và báo cáo giải quyết nợ nần của công ty bảo hiểm nhân thọ Thượng Hải đã được cập nhật đến bốn phần tư bài 2021, và báo cáo giải quyết nợ nần quý nhất của Evergrande, bảo hiểm nhân thọ là thứ ba trong 2021. Cộng thêm, hãng bảo hiểm đời người Junkang tuyên bố vào tháng tư 30 rằng vì tình hình thực sự của công ty, công ty chậm lại việc phát hành báo cáo hàng năm của 2021, và khoảng thời gian phát hành sẽ diễn ra không trễ hơn tháng mười-1, 2022. Hiện tại, báo cáo sinh mạng của hãng bảo hiểm nhân thọ Junkang không được phát hành, công ty tuyên bố vào tháng mười hai năm ngoái rằng báo cáo 2020 s ẽ được công bố trong thời gian này không trễ hơn tháng tám, 2022. The lnc. A. nhúc nhích như những công ty trên đây, Chung bảo hiểm nhân thọ cũng nói rằng do tình hình hiện tại của công ty, công ty chậm trễ lộ trình báo cáo hàng năm của 2021, và khoảng thời gian phát hành sẽ diễn ra không trễ hơn tháng Sáu, 2022. Bản báo cáo giải quyết nợ hàng quý của công ty chỉ cập nhật tới quý thứ ba trong 2021. The 2021 sẽ là bản báo cáo thường niên đầu tiên sau khi phát hành các tiêu chuẩn. Cho nên thông tin về nội dung công ty mới được phát hành. The 2021 chúng ta sẽ là báo cáo thường niên đầu tiên sau khi phát hành các tiêu chuẩn. Theo tiêu chuẩn thì tổ chức phát thanh ngân hàng s ẽ công bố bản báo cáo năm ngoái trên trang web chính thức của công ty trước April 30 mỗi năm. Một tổ chức bảo hiểm ngân hàng, theo luật pháp, luật lệ và quy định, cung cấp thông tin cơ bản, báo cáo tài chính và kế toán, thông tin về quản lý rủi ro, thông tin về quản lý công ty, thông tin về s ự kiện trọng đại, v. Theo đánh giá của phóng viên về báo cáo hàng năm của công ty bảo hiểm, vẫn có một s ố khiếm khuyết trong báo cáo hàng năm được tiết lộ. Về phần phát triển thông tin, các báo cáo hàng năm của nhiều công ty bảo hiểm chỉ được phát tán trên trang web chính thức của các hãng bảo hiểm, nhưng không có trên trang web chính thức của công ty. Vào ngày tiết lộ, các công ty bảo hiểm đã không tiết lộ trước April 30. Một dạng của báo cáo thường niên, có một số vấn đề. Ví dụ, trong báo cáo tài chính của mỗi công ty bảo hiểm nằm vùng ở 2021 chỉ có dữ liệu hiện thời, và không có dữ liệu so sánh trong khoảng kế toán tương tự trước. Thêm vào đó, một số công ty bảo hiểm thiếu thông tin cơ bản trong các báo cáo hàng năm của họ - tài chính và kế toán như bảng ổn định, báo cáo thu nhập và báo cáo về dòng chảy. Một số công ty bảo hiểm đang dần chú ý đến việc công bố các báo cáo hàng năm. Một s ố công ty bảo hiểm không có thống kê đã nỗ lực rất tốt để nhắm vào công ty công cộng như những công ty được liệt kê trong những báo cáo hàng năm của họ, trong nội dung, họ đã thêm bài phát biểu từ các nhà điều hành cao cấp, đưa ra chiến lược và những tiêu điểm làm ăn của công ty, và đã phát triển những chi tiết cơ bản không cần thiết bởi giám sát, như giá trị kinh doanh mới, lợi nhuận và những dữ liệu liên quan khác, cho thấy mặt mở hơn. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan