Du Đoan Xo So Mien Trung Mục tiêu phát triển chất lượng cao và kế hoạch hành động của ngành công nghiệp chứng khoán đang được nghiên cứu và soạn thảo.

Báo cáo của hãng chứng khoán Tan Chudans gần đây chỉ biết được từ các tay buôn chứng khoán rằng hiệp hội chứng khoán Trung Quốc đang có kế hoạch hợp tác với ngành công nghiệp để nghiên cứu và soạn thảo các mục tiêu phát triển chất lượng cao và kế hoạch hành động cho ngành công nghiệp chứng khoán. Hiệp hội chứng khoán Trung Quốc dự định sẽ lấy các mục tiêu và kế hoạch hành động như một tài liệu hướng dẫn lập trình nhằm xây dựng và tạo thành một ngành môi trường sống ổn định và bền vững của ngành công nghiệp, cải thiện sự sống và mạnh mẽ của các tổ chức công nghiệp, và thúc đẩy việc phát triển chất lượng cao của ngành này. The

Hiệp hội ghi rằng mục tiêu và kế hoạch hành động gồm mục tiêu phát triển chất lượng cao và kế hoạch hành động ngắn hạn. Kế hoạch của chúng ta là kết hợp kinh nghiệm phát triển của ngành này hơn ba mươi năm, tổng hợp và tinh chỉnh trạng thái phát triển của ngành công nghiệp, phân loại và phân tích những cơ hội và thử thách đối mặt với nền công nghệ hiện tạiDu Đoan Xo So Mien Trung, và đưa ra mục tiêu lâu dài của việc phát triển chất lượng cao. Trong kế hoạch hành động, tập trung vào hướng phát triển của ngành công nghiệp trong thời gian gần đây hay trong vài năm tới, và tổng hợp các hoạt động hiện đại và các trường hợp biểu tình hiện hiện hiện tại. Kế hoạch và nắm bắt hướng phát triển trong phạm vi khả thi trong tương lai gần. The Association plans to form the first nháp from the end of June to the beginning of July; Trước hết tháng Bảy, một hội nghị chuyên môn về chiến lược phát triển sẽ được tổ chức trước khi kết thúc để thảo luận về dự án đầu tiên. Dễ dàng biết rằng tổ chức đã thực hiện nghiên cứu viết về các công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán nên phân tích thử thách và cơ hội mới của mô hình phát triển hiện tại của nền công ty chứng khoán, cùng với chiến lược phát triển của công ty,Soi cầu Xổ số Kon Tum và nói về công việc và kết quả mong đợi mà ngành công nghiệp có thể tập trung vào trong những năm tới. The Association also involved assistanu and suggestion from securs company on 11. bao gồm xây dựng các chức năng đầu tư ngân hàng, the creature of worn Management professional platform, the development of OTC business, across-border business, the construction of industry culture, the Application of Financient technology and digital transformment, the performance of xã hội, the training of công nghiệp, and the compare control system. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan