Sxvt Hom Nay Harbin đã xóa sổ chính sách hạn chế bán hàng về thị trường bất động sản

Theo như tin tức trên trang web của Chính phủ Thành phố Harbin trong tháng 23, Văn phòng chính phủ Harbin Municipal People ra một thông báo về việc bãi bỏ thông báo của chính phủ thành phố Harbin về việc củng cố tình hình và kiểm soát thị trường bất động s ản. Thông báo đã làm rõ rằng tài liệu gốc đã hoàn thành nhiệm vụ quy định theo thời kỳ của nó, và việc tiếp tục áp dụng các hạn chế bán hàng khu vực s ẽ dẫn đến sự thất bại của một số nhà thương mại được mua bởi khách để được liệt kê vào thị trường, cản trở việc tiết lộ yêu cầu mua nhàSxvt Hom Nay, và không phù hợp với nhu cầu của việc phát triển thị trường bất động sản thành phố. Theo một báo cáo trước về thời gian an ninhSxvt Hom Nay, website của Chính phủ thành phố Harbin đã được công bố trong tháng ba. Thông báo cho chính phủ thành phố để được thông qua, thông báo văn phòng chính phủ thành phố Harbin Municital People's Government về Sự Thẳng tiến hoá của thị trường bất động s ản đã hoàn thành nhiệm vụ quy trình của nó và sẽ bị bãi bỏ. Trong sáu khu vực của khu đô thị chính (quận Daoli,Dự đoán Kqxs Hà Nội Nano District, Daowai District, Daowai District, Xiangfang District, bungalow district và Songbei District), quyền hủy dữ liệu đăng ký kết hợp đồng xây dựng tại mạng đã bị hủy bỏ. Những người mới mua nhà thương mại không thể được liệt kê cho tới ba năm từ ngày ký hợp đồng mua bán nhà thương mại. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan